Uddannelseschef på Health

Brænder du for uddannelsesområdet og vil du sætte retningen for den studieadministrative understøttelse af Healths studerende og uddannelsesmiljøer? Har du sans for både strategisk udvikling og sikker drift, og trives du i en tempofyldt hverdag med mange interessenter?

Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, tilbyder en spændende og udfordrende stilling som uddannelseschef i Health Studier. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2023 eller efter nærmere aftale.

Om Health Studier

Health Studier understøtter gode studieforløb for alle studerende på Health gennem planlægning, vejledning, sagsbehandling og uddannelsestilrettelæggelse, og afdelingen understøtter faglige og ledelsesmæssige beslutninger på uddannelsesområdet. Health Studier er en afdeling præget af stærk faglighed, fleksibilitet og nysgerrighed. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde både med hinanden, med de øvrige studieadministrationer på AU, de faglige miljøer og prodekan for uddannelse. Afdelingen består af ca. 40 faste medarbejdere og 15 studenterstudievejledere og –medhjælpere, og du kan se frem til en arbejdsdag med en uformel omgangstone, gode kollegaer og udfordrende opgaver, som du selv er med til at præge og udvikle.
Du kan læse mere om Health Studier her og om fakultetet her.

Dine arbejdsopgaver

I Health Studier er kerneopgaven at understøtte fakultetets ca. 4.500 studerende samt studienævn, studieledere og prodekan i et tæt og tillidsbaseret samarbejde. Som uddannelseschef har du ansvaret for at levere sikker drift, der både lever op til de fælles rammer og retningslinjer på tværs af AU og samtidig understøtter uddannelsernes særlige behov fx på klinikområdet, som er et særligt kendetegn for flere af de sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Du varetager den daglige ledelse af studieadministrationen på Health i tæt samarbejde med de to afdelingsledere for henholdsvis Uddannelsesbetjening og vejledning samt Undervisnings- og eksamensplanlægning.

Du har ansvaret for: 
  • Personaleledelse, herunder motivation, trivsel og udvikling i afdelingen. 
  • Økonomisk og administrativ ledelse, herunder planlægning, organisering og opfølgning. 
  • Ledelse af den studieadministrative understøttelse af Healths institutter og dekanat, i tæt dialog med prodekanen for uddannelse og Health Uddannelsesforum.
  • Administrativ understøttelse af Fakultetets- og AUs strategiske indsatser på uddannelsesområdet.
  • Igangværende implementering af nye studieadministrative systemer med de tilhørende processuelle forandringer.
Som uddannelseschef refererer du til administrationschefen på Health og indgår i den administrative lederkreds på Health og i ledergruppen på uddannelsesområdet på Aarhus Universitet.

Dine kompetencer

Du har solid erfaring med ledelse, gerne fra uddannelsesområdet. Du sætter dig hurtigt ind i opgaverne, er en god sparringspartner og har overblik over ressourcer og mål. Du er beslutningsdygtig, handlekraftig og trives i rollen som retningsgiver. Erfaring med universitetssektoren er en fordel.

Du har stærke kompetencer inden for driftsledelse med fokus på brugerværdi, procesoptimering og digitalisering. Du evner at navigere mellem administrativt og politisk besluttede rammer og en praksisnær virkelighed, dog altid med udgangspunkt i kerneopgaven.

Du har erfaring med tværgående samarbejde i en stor og politisk ledet organisation med forståelse for universitetets rammevilkår, struktur og besidder både nationalt og internationalt udsyn. Du arbejder konstruktivt i lederteams, udvalg og arbejdsgrupper og bidrager derigennem til den samlede studieadministrations udvikling, både internt og på universitetsniveau. Du kommunikerer tydeligt med gennemslagskraft og kan skabe forandringer sammen med mange forskellige aktører.

I din personaleledelse arbejder du ud fra en anerkendende og positiv tilgang. Som leder er du relationelt dygtig, lyttende og inddragende med respekt for andre og har fokus på følgeskab og tillid i din ledelsesstil. Du bruger dine stærke relationelle evner, og sætter dig selv i spil i svære situationer.

Spørgsmål til stillingen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lasse Munk Madsen, Administrationschef, på tlf.: 2160 2846.

Arbejdsstedet er Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, Danmark.

Vi forventer at afholde første samtale d. 22. juni 2023 og anden samtale d. 29. juni 2023.

Der kan blive anvendt case og personprofiltest i forbindelse med samtalerne.


Ansættelsesgrundlag

Du bliver ansat og aflønnet efter AC-overenskomsten som chefkonsulent med personaleansvar. Der er mulighed for individuelle tillæg afhængig af kvalifikationer, som vil bero på en forhandling. 


Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde følgende:
  • Ansøgning
  • Curriculum Vitae
  • Angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser)
  • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
 

Om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.300 medarbejdere med en årlig omsætning på 7,0 mia. kr. Læs mere på www.au.dk
Ansøg
Share in your network Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google Plus Udskriv Tip en ven
Frist: 5. juni 2023
Faglig kontaktperson:
Lasse Munk Madsen Administrationschef lamma@au.dk +4521602846
Antal ledige stillinger: 1
Timer pr. uge: 37
Forventet tiltrædelsesdato: 1. september 2023
AARHUS UNIVERSITET

Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus

Email: au@au.dk
Tlf: 8715 0000

CVR-nr: 31119103