Prorektor for Aarhus Universitet

Vil du være med til at lede en spændende og ambitiøs arbejdsplads, der er en af Danmarks største uddannelses- og forskningsinstitutioner?

Vi søger en inspirerende og visionær prorektor for uddannelse, der sammen med den øvrige ledelse og i samarbejde med medarbejdere og studerende kan realisere universitetets ambition om fortsat at levere forskningsmæssige gennembrud og uddannelser på højeste internationale niveau og samarbejde med det omgivende samfund blandt andet for at bidrage til løsninger på store samfundsudfordringer. Vi anser vores dimittenders dannelse, viden og kompetencer som universitetets vigtigste bidrag til samfundet i en foranderlig verden med behov for livslang læring.

Hvert år begynder mere end 7.000 studerende på Aarhus Universitet. Her bliver de mødt af et åbent lærings- og studiemiljø, der udvikler og udfordrer deres kernefaglighed både i bredden, dybden og på tværs af fag- og landegrænser i en uformel og direkte dialog mellem studerende og forskere. Studiemiljøet har også tætte bånd til erhvervslivet med gode muligheder for praktikophold.
 

Opgaven og ansvaret

Prorektor varetager den overordnede ledelse af universitetets forskningsbaserede uddannelser, der giver de studerende adgang til ny viden og udvikler deres dannelse, kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Der er et særligt strategisk fokus på Dimittender til fremtidens arbejdsmarked og Forskningsbaserede uddannelser af højeste internationale kvalitet.

Prorektor refererer til rektor og bistår i den daglige ledelse, herunder som stedfortræder for rektor. Som prorektor indgår du sammen med rektor, universitetsdirektør, erhvervsdirektør og dekanerne for de fem fakulteter i universitetsledelsen, der sammen udgør den øverste ledelse af Aarhus Universitet.

Opgaver og ansvar som prorektor handler særligt om at sikre:
  • relevante forskningsbaserede uddannelser med højt fagligt niveau og dimittender til fremtidens arbejdsmarked
  • den videre udvikling af uddannelsesområdet i tæt samarbejde med dekanerne og fakulteterne, herunder kvalitetsarbejde og institutionsakkreditering
  • løbende inddragelse af studerende og medarbejdere i uddannelsesmæssige opgaver og visioner
  • rådgivning til universitetsledelsen og bestyrelsen i spørgsmål om uddannelse og undervisning
  • et inspirerende og udviklende arbejds- og studiemiljø, hvor medarbejdere og studerende trives og har de bedste forudsætninger for at udvikle kompetencer og realisere deres potentiale
  • den overordnede ledelse af det universitetspædagogiske område, herunder læringsteknologi og undervisning
  • rapportering til både ministerie, bestyrelse, ledere og andre samarbejdspartnerrepræsentation af Aarhus Universitet i en række eksterne udvalg og diverse politiske sammenhænge vedr. uddannelse og uddannelsespolitik, nationalt og internationalt.
     

Den rette person

Prorektor skal være anerkendt forsker og underviser inden for et af universitetets fagområder og have bred indsigt i uddannelsessektoren. Du skal ligeledes have erfaring med ledelse og organisering af akademiske miljøer samt indsigt i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.

Som person forventes du at være en målrettet, motiverende og samlende leder, der er dygtig til dialog og samarbejde med interessenter på tværs af funktioner og fora. Du har også politisk tæft, er dygtig til at kommunikere tydeligt og troværdigt (på både dansk og engelsk) i en organisation, hvor det er de gode argumenter, der tæller. Du kan begå dig og navigere i forskellige organisatoriske og samfundsmæssige sammenhænge, herunder styrke Aarhus Universitets offentlige profil i samfundsdebatten om videregående uddannelse.

Du har høj integritet, naturlig personlig autoritet, ro og sikkerhed. Du formår at være lyttende og gå i dialog, inden der sættes retning og træffes beslutninger. Du har et smittende engagement og arbejder strategisk og undersøgende, gerne med et nysgerrigt og internationalt udsyn. Vi ser det som en forudsætning for universitetets fortsatte akademiske succes, at alle talenters perspektiver, kompetencer og nysgerrighed sættes i spil. Prorektor skal derfor have evne og vilje til at skabe inkluderende arbejds- og studiemiljøer med diversitet, ligestilling og inklusion.

 

Om ansættelsesprocessen

Prorektor ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Processen forud for bestyrelsens beslutning om ansættelse tilrettelægges i overensstemmelse med universitetsloven og universitetets vedtægt, hvilket blandt andet indebærer, at der nedsættes en rådgivningsgruppe og et ansættelsesudvalg. Ingen har fortrinsret, og alle ansøgere vurderes efter kvalifikationer i henhold til stillingens kravprofil, men vi er opmærksomme på kønsbalancen i Universitetsledelsen og vil særligt opfordre kvinder til at søge denne stilling.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2023 eller snarest muligt derefter - og besættes på åremålsvilkår i lønramme 38 samt i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikerne.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Brian Bech Nielsen (telefon 2338 2349).

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder, og kandidater, som går videre til anden runde, deltager i en ledervurdering. Samtaler forventes afholdt hhv. den 9. marts 2023 (1. runde) og 22. marts 2023 (2. runde). Samtalerne gennemføres af et bredt sammensat ansættelsesudvalg med rektor som formand.Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
 

Om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Ansøg
Share in your network
Frist: 17. februar 2023
Faglig kontaktperson:
Brian Bech Nielsen Rektor rector@au.dk +4523382349
Antal ledige stillinger: 1
Timer pr. uge: 37
Forventet tiltrædelsesdato: 1. juni 2023
AARHUS UNIVERSITET

Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus

Email: au@au.dk
Tlf: 8715 0000

CVR-nr: 31119103